เว็บแอพพลิเคชั่น บริการย่อลิงค์ ฟรี Linkk.xyz - Free Shorten links maker ย่อที่อยู่ URL เว็บไซต์ ให้สั้นลง ทำให้ลิงค์ไม่ยาวจนดูเป็นลิงค์ที่อันตราย และไม่น่าไว้ใจ ไม่น่าคลิ๊กเข้าไป ซึ่งบริการของเราจะเปลี่ยนลิงค์ และจะซ่อน URL เดิมให้ สำหรับสมาชิกจะเปิดใช้งานระบบติดตามสถิติต่างๆ จำนวนผู้ที่คลิ๊กเข้าชมลิงค์ จากประเทศใด ภูมิภาคใด

We are social